درباره ما بیشتر بدانید ...

مهندس میثم حدادفر
زاده ی ایران (تربت حیدریه)
لحظه ورود به دنیای الکترونیک (اول راهنمایی 1369)
لحظه ورود به دنیای کامپیوتر (دوم دبیرستان1373)
ورود رسمی و جدی به دنیای فناوری اطلاعات و بازار آن (1379)
تاسیس اولین کافی نت شهرستان
تاسیس مجموعه "کامپیوتر پایتخت" (1380)
تاسیس شرکت کامپیوتری به شماره ثبت 1213 اداره ثبت شرکتها (1384)
آموزش و تدریس در دانشگاه پیام نور ، آموزش و پرورش و بانک تجارت
مهندس ارشد "فناوری اطلاعات" گرایش شبکه
عضو و کارشناس مشاور سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور (1397)
دبیری در هنرستان آموزش و پرورش (1397)
تاسیس "آموزشگاه کامپیوتر پایتخت" (1399)
درباره ما بیشتر بدانید ...