وب سایت رسمی مهندس میثم حدادفر

دپارتمان علمی آموزشی پایتخت

وب سایت رسمی مهندس میثم حدادفر

دپارتمان علمی آموزشی پایتخت

- کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات , گرایش شبکه
- از 1373 سابقه در حوزه IT و کامپیوتر
- عضو کارشناس مشاور سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
- دبیر هنرستان
- مدیرمسئول موسسه :
"پایتخت علم و اندیشه آفاق"
{ با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی }

- مدیر و مدرس آموزشگاه کامپیوتر پایتخت

دانلود نمایید :

1 - کتب درسی و نمونه سوالات رشته گرافیک یارانه ای :
 
 

کاربر یارانه

گرافیک یارانه ای

طراحی گرافیکی رنگی

طراحی گرافیکی سیاه و سفید

تایپ یارانه ای

 

نمونه سوالات آزمون کتبی رشته ی گرافیک یارانه ای :

نمونه سوالات آزمون کتبی کاربر یارانه

نمونه سوالات آزمون کتبی گرافیک یارانه ای

نمونه سوالات آزمون کتبی طراحی گرافیکی رنگی

نمونه سوالات آزمون کتبی طراحی گرافیکی سیاه و سفید

نمونه سوالات آزمون کتبی تایپ یارانه ای

 

نمونه سوالات آزمون عملی رشته ی گرافیک یارانه ای :

نمونه سوالات آزمون عملی کاربر یارانه

نمونه سوالات آزمون عملی گرافیک یارانه ای

نمونه سوالات آزمون عملی طراحی گرافیکی رنگی

نمونه سوالات آزمون عملی طراحی گرافیکی سیاه و سفید

نمونه سوالات آزمون عملی تایپ یارانه ای

 

 

2 - کتب درسی و نمونه سوالات رشته تصویرسازی و جلوه های ویژه یارانه ای :
1 . رایانه کار مقدماتی
2 . طراح امور گرافیکی با رایانه
3 . رایانه کار پیشرفته
4 . کاربر CorelDraw
5 . کاربر Adobe Illustrator
6 . کاربر Adobe After Effects
7 . کاربر Autodesk Maya