وب سایت مهندس میثم حدادفر

- کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات , گرایش شبکه
- از 1373 سابقه در حوزه IT و کامپیوتر
- عضو کارشناس مشاور سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
- دبیر هنرستان
- مدیرمسئول موسسه :
"پایتخت علم و اندیشه آفاق"
- مدیر و مدرس آموزشگاه کامپیوتر پایتخت
{ با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی } 

دانلود اساسنامه موسسه

 

 

enlightenedبه انگیزة ارتقای سطح دانش و بینش عمومی و اعتلای فرهنگ و هنر کشور و ترویج و اشاعه فرهنگ و هنر اصیل ایرانی و اسلامی و براساس اهداف فرهنگی مصرّحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با التزام به رعایت مقررات موضوعه کشوری و ضوابط حاکم بر تأسیس مؤسسات و مراکز فرهنگی و بر طبق مشخصات و شرایط پیش بینی شده در این اساسنامه، «مؤسسة فرهنگی هنری پایتخت علم  و اندیشه آفاق» تشکیل می‌گردد.

 

enlightenedاهداف و موضوع فعالیت مؤسسه به شرح زیر است:

الف- اهداف:

ارتقاء سطح علمی و فنی جوانان و تعامل بیشتر آنان با حوزه فرهنگ و هنر

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ب- موضوع فعالیت:

طراحی و برگزاری دوره های آموزشی مهارتی آزاد مهارتی کارودانش طبق نظر استان

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................